Võta meiega ühendust

REACH- määrus mõjutab tootjaid, kes valmistavad kemikaale endale või teistele ettevõtetele kasutamiseks; importijad, kes ostavad midagi väljaspoolt Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonda- nii keemilisi aineid ja segusid edasimüügiks kui ka valmistooteid (rõivad, mööbel, plasttooted); allkasutajaid, kes käitlevad oma tööstuslikus või kutsealases tegevuses kemikaale. Seetõttu avaldab määrus mõju enamikule Euroopa Liidu ettevõtetele.

Paljud ettevõtted kasutavad kemikaale seda ise teadvustamata. Uuri oma kohustusi.