palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas

LIFE Fit for REACH: atbalsts uzņēmumiem līdz 10000 eiro

Aicinām mazos un vidējos uzņēmumus, kuri savā ikdienas darbā izmanto bīstamās vielas, pieteikties un iegūt līdz pat 10 tūkst. eiro atbalstu šo ķimikāliju aizvietošanai.

Tā kā tuvākajā laikā vairāku bīstamo vielu izmantošana tiks ierobežota vai aizliegta, jūsu uzņēmumam ir iespēja būt soli priekšā konkurentiem un parūpēties par savu darbinieku un klientu veselību un vides aizsardzību.

Ko mēs piedāvājam?

  • Finansiālu atbalstu līdz pat 10 000 eiro apmērā drošāku alternatīvu testēšanai laboratorijā, neliela apjoma bīstamo vielu aizvietošanai.
  • Ekspertu konsultācijas REACH un citos ķīmisko vielu pārvaldības jautājumos.
  • Aizvietošanas un tai nepieciešamo investīciju plānu izstrādi.
  • Ķīmisko vielu inventarizāciju.

Aizvietojot bīstamās vielas, jūsu uzņēmumam būs:

  • mazākas bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas;
  • vienkāršāka ķīmisko vielu uzskaite;
  • vienkāršāki darba drošības pasākumi;
  • produktus varēs pozicionēt tirgū kā patērētāju veselībai un videi nekaitīgākus;
  • atbilstība likuma prasībām, kas stāsies spēkā tuvākajā nākotnē.

Jāuzsver, ka bīstamās vielas izmanto ne tikai uzņēmumi, kas ražo ķimikālijas vai ar tām apgādā citus uzņēmumus. Ar tām saskaras arī importētāji, kuri no valstīm, kas ir ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, ieved dažādas preces, piemēram, plastmasas izstrādājumus, apģērbus, mēbeles. Tāpat vairums uzņēmumu izmanto bīstamās vielas ikdienas darbā, piemēram, pārtikas rūpniecībā virsmu dezinfekcijai vai iepakojuma materiālos, kosmētikas ražošanā kā piedevas, kokapstrādē kokmateriālu apstrādei, poligrāfijā - krāsās. 

Lai vairāk uzzinātu par iespējām un pieteiktos atbalsta saņemšanai:
Baltijas Vides foruma pārstāve Dana Lūse, tālrunis: 67357546, e-pasts: dana.luse@bef.lv
Ekodizaina kompetences centra vadītāja Jana Simanovska, tālrunis: 29296999, e-pasts: info@ekodizains.org