toetabettevõtteid kemikaalide tõhusamal haldamisel
ja ohtlike ainete asendamisel

Kemikaalide arvestustabel

Tabel sisaldab tähtsamat infot, mida ohtliku kemikaali käitleja peaks selle kohta omama. Ohtlike kemikaalide arvestuse kohustus tuleneb Kemikaaliseadusest, kuid pole vajalik ainult sellepärast, et seadus seda nõuab. Kemikaalide üle arvestuse pidamine on ettevõtte jaoks mitmeti kasulik, aidates näiteks süsteemselt kemikaalide kohta informatsiooni koguda, võimaldab kiiresti vajalikku informatsiooni leida ja toob välja kitsaskohad.  

Näidisena oleme täitnud tabeli mõned lahtrid.

Pievienotie faili