palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas

Kaitīgo ķīmisko vielu samazināšana tekstilapstrādē

Tekstilmateriālu apstrādes procesos - pirmapstrādē, krāsošanā, gala apstrādē - izmanto daudz dažādu ķīmisku vielu, arī videi un cilvēka veselībai kaitīgas.

Lai uz auduma varētu drukāt, tas pirms drukas ir speciāli jāapstrādā, lai krāsas varētu iesūkties. Arī klasiskajā rotācijas drukā, lai krāsas varētu labāk savienoties ar audumu, pievieno sasaistošo aģentu. Krāsošanas procesā, praktiski visas krāsas tiek iegūtas no trīs krāsu sajaukuma – zila, dzeltena un sarkana, un ir iespējams izvēlēties dabai draudzīgākas alternatīvas. Lai auduma galdautam nodrošinātu plastmasas galdautu īpašības – ūdens necaurlaidību un netīrumu atgrūšanu, arī ir nepieciešama apstrāde ar ķīmiskām vielām.

 Life Fit for REACH atbalsts bīstamo vielu aizvietošanai ļāva tekstila ražošanas uzņēmumam Mežroze izmēģināt ķimikālijas ar mazāku ietekmi uz vidi. Īstenojot kopā 23 eksperimentus un izmēģinot četrus jaunus ķimikāliju sastāvus, uzņēmums secināja, ka daļa no testiem ir bijuši ļoti veiksmīgi un jaunās ķimikālijas tiks turpmāk izmantotas ražošanā. Uzņēmums plāno turpināt darbu pie videi draudzīgāku risinājumu ieviešanas, lai savu produkciju varētu sertificēt ar ES Ekomarķējumu vai GOTS (Global Organic Textile) marķējumu.

audums.jpg