Ražošanas atkritumi

Ne mazāk būtiska problēma uzņēmumam ir izlemt, ko iesākt ar ražošanas atkritumiem. Tos var nodot noglabāšanai vai utilizācijai, kas rada papildu izmaksas, var arī atkārtoti izmantot ražošanā. Diemžēl tas ne vienmēr ir iespējams, tāpēc uzņēmumam būtu jāmeklē iespējas, kā šos atkritumus samazināt, vai nu aizstājot ķīmiskās vielas ražošanas procesā, vai arī izmainot ražošanas tehnoloģiju. Piemēram, metālapstrādē rodas tādi bīstami atkritumi kā šķīdinātāji, šķīdumi un eļļa, ko izmanto paskābināšanai. Tos ir samērā dārgi apsaimniekot, jo nepieciešama specifiska atkritumu pārvaldība un noglabāšanas apstākļi.

Ražošanas atkritumu samazināšana uzņēmumam nozīmē finansiālu ieguvumu, kā arī uzņēmuma vides snieguma uzlabošanu, kas palielina konkurētspēju gan vietējā, gan ārvalstu tirgū. Piemēram, ierobežojot šķīdinātāju un krāsu izmantošanu, izmantojot efektīvas izsmidzināšanas sistēmas un izvairoties no pārdozēšanas, uzņēmums 2-5 gadu laikā var ietaupīt ap 7000 eiro, vēsta Australian industry group veikts pētījums.