palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas

4 jaunas īpaši bīstamās vielas

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra pievienojusi vēl 4 vielas kandidātvielu sarakstam, un šobrīd tajā ir jau 205 īpaši bīstamās vielas.

Diizoheksilftalāts (CAS 71850-09-4), 2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone (CAS 119313-12-1) un 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS 71868-10-5) sarakstam pievienotas, jo ir toksiskas reproduktīvajai sistēmai, bet perfluoroktānsulfonskābe (PFBS) un tā sāļi rada nopietnu kaitējumu gan videi, gan cilvēka veselībai.

Avots: Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra