Hanked

Hankeid seostatakse tavaliselt avaliku sektori asutustega, mis toodete või teenuste soetamisel on kohustatud järgima riigihanke nõudeid. Hankereeglite kehtestamisest võivad kasu lõigata aga ka eraettevõtted. Näiteks võib hankeprotseduuri olemasolu olla allhanke võitmise tingimuseks. Ühtlasi aitab see üles ehitada sisemist juhtimissüsteemi.

Hankepoliitika võib olla kaheosaline, hõlmates:

  • tehnilisi nõudeid ja nende sätestamise protseduuri tooraine kvaliteedi tagamiseks;
  • tarneahela haldamist: mille alusel valida tarnijaid ning kuidas nendega teabevahetust tõhustada?

Hankesüsteemi oluliseks osaks on kvaliteedikontroll. Kuidas teha kindlaks tooraine vastavus kvaliteedinõuetele ja kuidas reageerida, kui need on ebapiisavad? Selleks on oluline vastavad tingimused paika panna ka tarnelepingutes. Kui hangitakse kemikaale või tooteid, mis sisaldavad ohtlikke aineid, on õigus nõuda teavet võimalike ohtude kohta enne ostmist.

Lisaks kvaliteedile peab iga ettevõte pidama silmas kohustusi töötajate tervise ja keskkonna hoidmisel. Teadlikkus toodetes sisalduvate ainete omaduste kohta aitab riske ohjata.

LAE ALLA KESKKONNAHOIDLIKE HANGETE JUHEND