Hanked

„Hanke” mõistet omistatakse tavaliselt riigiasutustele, kes on kohustatud järgima riigihangete reegleid. Lisaks saab teatavaid nõudeid kohaldada ka eraettevõtete suhtes, kes saavad toetuslepingute kaudu riiklikke toetusi.

Eraettevõtetes on vabatahtlikud hankemenetlused sageli olemas, sest struktureeritud ja selgete reeglitega menetlusest on ka neile kasu. Hankesüsteeme võivad nõuda ka standardiseeritud või sertifitseeritud keskkonna- või kvaliteedijuhtimissüsteemid või kliendid. Hankesüsteemid võivad ettevõtte keskkonnahoidlikkust oluliselt parandada, kuna ostetakse ja kasutatakse vähem ohtlikke või keskkonda kahjustavaid tooteid.

Ettevõtted saavad oma hankepoliitikat kujundada kahes valdkonnas:
1. Menetlused, vastutused ja kriteeriumid sissetulevate toorainete tehniliste kvaliteedinõuete määratlemiseks, sealhulgas nende keskkonna- ja keemiliste omaduste kohta;
2. Tarneahela hea haldamise reeglid, sealhulgas tarnijate valikukriteeriumid, suhtlusstandardid ja -protseduurid ning tarnijatega lepingute sõlmimise kord.

Mis tahes hankesüsteemi jaoks on oluline, et ka sissetulevate toorainete kvaliteeti kontrollitakse ja mittevastavuse korral võetakse tarvitusele abinõud, sealhulgas öeldakse vajadusel tarneleping üles.

Toorainete (esemed ja kemikaalid) ohtlike ainete sisalduse osas peaks hankesüsteem sisaldama rutiinset teavet ohuteabe (nt kemikaalimärgis ja ohutuskaardid) taotlemiseks ja kontrollimiseks enne ostuotsust. See hõlmab juhtumeid, kus klient soovitab kasutada teatud materjale (nt ehitusmaterjalid või puhastusteenused) ja kui läbirääkimistel oleks kasu teadmistest kõnealuste materjalide ohtlikkuse kohta.

Kui ostuotsuste tegemisel võetakse arvesse kulusid, tuleks hinnangusse lisada ohtlike kemikaalide (mitte) kasutamisest saadav kasu või lisakulud.

Ettevõtete keskkonnahoidlike hangete juhend - tööriist ohtlike ainete paremaks haldamiseks - aitab ettevõtteid, mille eesmärk on suurem tõhusus, parandada ohtlikke aineid sisaldavate toorainete ja kemikaalide haldamist. Juhised sisaldavad selgitavat sissejuhatust ja Exceli tööriista koos kontroll-loenditega ja näidetega sisemise hankesüsteemi arendamiseks või täiustamiseks.

LAE ALLA KESKKONNAHOIDLIKE HANGETE JUHEND