Juhendid

Projekti meeskond on kokku pannud erinevaid juhendeid, et aidata ettevõtteid kemikaalide kasutamisega seonduvate väljakutsetega. 

VAATA:

Keskkonnahoidlike hangete juhendit

CLP-määruse kriteeriumite rakendamise juhendit

Kemikaalide arvestus

SubSelect töövahend

Keskkonnaväidete kasutamise parima tava juhend