Kemikaalid

Ettevõtetes kasutatakse erinevaid kemikaale tootmisprotsessis või lõpptootele soovitud omaduste andmiseks. Seejuures on ettevõtjad kohustatud kaitsma nii tarbijaid, oma töötajaid kui ka keskkonda võimalike ohtude eest, mis seotud kemikaalidega. See on pidev mitmetasandiline protsess.

joonis_kemikaalid.JPG

Kemikaalide soetamine ja hangete läbi viimine

Lisaks võimalikele tehnilistele eripäradele, mis spetsiifiliste kemikaalide kasutamisega kaasnevad, võiks juba enne soetamist mõelda ainete kasutamisega seotud riskidele ja võimalikele ohutusmeetmetele.

Kemikaaliarvestuse ja ohutuskaardid

Samuti on tootja või tarnija ülesanne varustada kasutajaid nõuetekohase ohutuskaardiga. Kemikaaliarvestus sealjuures annab põhjaliku ülevaate ettevõttes kasutatavatest kemikaalidest. Seda saab vajadusel kasutada näiteks riskianalüüsi, aruandluse jmt koostamisel.

Riskianalüüs aitab ennetada negatiivseid mõjusid, mis võiksid kahjustada töötajate ja tarbijate tervist ning keskkonda. Riskide vähendamiseks on üheks võimaluseks ohtlike ainete asendamine.

Kemikaalide ladustamine

Kemikaalide väär ladustamine on oht nii ettevõtte varale kui ka keskkonnale ja töötajate tervisele.

Ressursitõhusus

Energiatõhusate meetmete järgimine kemikaalide käitlemisel aitab säästa ettevõtte raha. Lisaks ka maandab kemikaalide, heitmete ja jäätmete vähenemine riske.

Ohtlike jäätmete käitlemine

Kemikaalide sisaldus jäätmetes võib olla üks põhjus, miks neid klassifitseeritakse ohtlikeks. Nõuded ohtlike jäätmete ladustamiseks ja kõrvaldamiseks on karmimad kui tavajäätmetel. Materjalide või ainete taaskasutamine võiks olla üks, mida tootmisprotsessis kasutada.

Kõik loetletud meetmed on üksteisega seotud. Vaid nende ühisel rakendamisel saavutatakse inimtervisele ja keskkonnale ohutum tootmisprotsess ja toode. Riske saab maandada ka üldise teadlikkuse tõstmisega kemikaalide valdkonnas. Lisaks erinevate juhendite ja infotahvlite koostamisele, on oluline läbi viia ka koolitusi, regulaarselt meelde tuletada ohutusnõudeid ja läbi viia õppusi. Kemikaaliteemade kommunikeerimisel tuleks silmas pidada nii laiemat avalikkust (kliendid, tarnijad kui tootjad) turustamise aspektist kui ka suhtlust ametnikega.

Orginaalfoto: http://www.freedigitalphotos.net/