Mida teha õnnetuse korral?

Ennetamine aitab vältida õnnetuste võimalust. Õnnetused võivad juhtuda igal ajal ja igal pool. Kuigi ohutusmeetmed ei saa täielikult garanteerida õnnetuse vältimist, siis need siiski suuresti vähendavad õnnetuse juhtumise võimalusi. Seetõttu on oluline olla koolitatud õnnetuse ennetamise osas, teada, mida teha kui see juhtub, ja mida teha pärast seda (likvideerimine ja kemikaaliohutuse tagamine). 

Juhusliku keskkonda sattumise korral on oluline peale isikliku ohutuse ja töötajate ohutuse tagamist üle vaadata keskkonda sattunud kemikaalide ohutuskaartide 6. sektsioon ja järgida juhusliku keskkonda sattumise meetmeid. Tulekahju või plahvatuse korral tuleb järgida tuleohutusreegleid.

Lisaks on oluline teada, mida teha suuremahulise kemikaaliõnnetuse korral. Teavet võib leida Seveso (III) direktiivist 2012/18/EU. Seveso direktiiv on seadnud eesmärgiks ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ennetamise. Selle eesmärgiks on ka selliste õnnetuste tagajärgede piiramine mitte ainult inimeste tervisele aga ka keskkonnale.   

Direktiiv hõlmab ettevõtteid, kus võib olla ohtlikke aineid (nt töötlemise või ladustamise käigus) kogustes, mis on kõrgemad kui teatud piirmäärad. Direktiivist on välja jäetud teatud tööstustegevused, mis käivad teiste õigusaktide alla, mis pakuvad sarnast kaitsetaset (nt tuumaasutustes või ohtlike ainete transportimisel).