Ohtlikud jäätmed

Kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva seadusandluse ja Euroopa Komisjoni määrusega (Komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014, mis käsitleb jäätmeid) loetakse jäätmed ohtlikeks, kui neil on vähemalt üks alljärgevatest omadustest:

 • Plahvatusohtlik
 • Oksüdeeriv
 • Tuleohtlik
 • Ärritav- nahka ärritav ja silmi kahjustav
 • Mürgisus sihtelundi suhtes/hingamiskahjustusi tekitav mürgisus
 • Äge mürgisus
 • Kantserogeenne
 • Söövitav
 • Nakkust tekitav
 • Reproduktiivtoksiline
 • Mutageenne
 • Eraldab väga mürgiseid gaase
 • Sensibiliseeriv
 • Keskkonnaohtlik

Kuidas ohtlikke jäätmeid ladustada?

Ohtlikke jäätmeid tuleb ladustada viisil, mis poleks kahjulik keskkonnale ega ka inimese tervisele.

 • Jäätmed peavad olema paigutatud selleks spetsiaalselt ette nähtud kohta, pakendatud vastavalt ohuklassile ette nähtud pakendisse. Ohtlikke jäätmeid pakendatakse samadel põhimõtetel nagu ohtlikke aineid ja segusid.
 • Ohtlike jäätmete pakend peab olema spetsiaalselt märgistatud, sisaldades infot jäätme päritolu ja keemilise koostise kohta ning pakendamise kuupäeva. Lisaks peavad ohtlike jäätmete pakendid olema varustatud rahvusvaheliste ohumärkidega.

Ohtlike jäätmete kõrvaldamine

Ohtlike jäätmete kõrvaldamisega tegelevad käitlejad, kellel on selleks spetsiaalne luba (ohtlike jäätmete käitluslitsents). Alljärgenevalt on toodud mõned ettevõtted Eestis, kes tegelevad ohtlike jäätmete käitlemise ja kõrvaldamisega:

Käitluskoht Aadress Jäätmeliigid Ettevõte
BAO Ohtlikud Jäätmed Suur-Sõjamäe 37/39, Tallinn värvid, lakid, liimid, lahustid, kemikaalid, galvaanika jne BAO Ohtlikud Jäätmed OÜ
Vaivara Ohtlike Jäätmete Käitluskeskus Auvere küla, Vaivara vald, Ida-Virumaa kõik ohtlikud jäätmed, v.a radioaktiivseid ja plahvastusohtlikke aineid EcoPro AS
Elektri- ja elektroonika-jäätmete käitluskoht Vana-Narva mnt 16, Kuusalu vald, Harjumaa elektri- ja elektroonikaseadmed, sekundaarsed plastid Weerec OÜ
Paikre prügila Pärnade puiestee 11, Paikuse vald, Pärnumaa värvid, kemikaalid, asbest jne Paikre OÜ
Tehase 9 ohtlike jäätmete kogumis- ja käitluskoht Tehase 9, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa tööstus- ja transpordiettevõtete, autoteeninduste, - pesulate ja parklate jäätmed Portlif Grupp OÜ
Väätsa prügila Roovere küla, Väätsa vald, Järvamaa lahustid, ohtlike jäätmete pakendid, erinevad kemikaalid, värvi-, laki- ja liimipesujäätmed jne Väätsa Prügila AS

Täieliku nimekirja ettevõtjatest, kellele Keskkonnaamet on väljastanud ohtlike jäätmete käitluslitsentsi, leiab SIIT.