Tegevused

Projekti käigus:

  • töötame kuues pilootettevõttes välja meetodid heidete vähendamiseks ohtlike ainete asendamise ja ressursside efektiivsema kasutamise teel;
  • tutvustame väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele kemikaalide käitlemise häid tavasid ning aitame rakendada madalaid kulutusi ja jõupingutusi nõudvaid meetmeid ohtlike ainete asendamiseks;
  • töötame välja elektroonilise töövahendi, mis aitab ettevõtetel tuvastada ohtlikke aineid või hallata ohutuskaarte;
  • informeerime Baltikumis tegutsevaid väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid REACH-määrusega seonduvatest nõuetest ning anname ekspertnõu nende kohustuste täitmiseks, panustades nii keskkonnateadlikumasse tööstusesse.