Tegevused

Projekt "Kemikaalidega seotud riskide juhtimine ja alternatiivide hindamine: vahendid ja parimad tavad ringluse toetamiseks, jätkusuutlikumate toodete loomiseks ja kahetsusväärse asendamise vältimiseks" (LIFE FitForREACH-2) tegeleb vähe käsitletud ohtlike kemikaalide teemaga ettevõtete ringmajanduse põhimõtetele üleminekul. Projektis asendavad ettevõtted materjalides ja protsessides ohtlikke kemikaale, väldivad nende jõudmist taaskasutusse ning vähendavad nendega kokkupuuteid ja heiteid keskkonda.

Tegevuste elluviimise aluseks on arusaam kemikaalide riskijuhtimisest, mida edendatakse ettevõtetes kasutades nii käsiraamatuid, erinevaid selleks loodud tööriistu kui ka konkreetseid ja praktilisi konsultatsioone. Kemikaalide riskijuhtimise töö peamiseks sihtrühmaks ja otsesteks kasusaajateks on ainete ja segude lõppkasutajad, samuti segude tootjad. Muu hulgas aitab projekti meeskond neil hinnata ohtlike ainete ja segude alternatiive, et vältida kahetsusväärset asendamist. Parendades nt. ostuprotseduure, töötajate kaitset, kemikaalide kasutamise jälgimist ja suhtlust tarneahelas, kemikaalialast kirjaoskust suureneb teadlikkus ohututest, ohtlikke kemikaale vähem sisaldavatest toodetest.

Koostöös jäätmesektori ettevõtetega hindame, kuidas tuvastada jäätmetes leiduvaid ohtlikke aineid ning kuidas see teave võib muuta nende sorteerimis- ja töötlemispraktikaid, et tulemuseks oleks puhtamad teisesed materjalid.

Projekti on lisaks Balti riikidele kaasatud ka partnerid Poolast, kes alustavad teadlikkuse tõstmise tegevustega oma ettevõtete seas. Poola lisandumine toob sihtrühmana juurde paljud sealsed ettevõtted, keda pole varem sellel teemal koolitatud ega konsulteeritud.

Samuti on projekti kaasatud ka teised Kesk- ja Ida-Euroopa riigid läbi varasemate koostööpartnerite ning projekti assotsieerunud organisatsioonide kaudu. Viimaseks, kuid mitte vähemtähtsaks, jätkame investeerimist kemikaalialase teadlikkuse tõstmise tegevustesse ka ülikoolides ja erialaliitudes.