palīdzēsuzņēmumiem nodrošināt efektīvāku ķīmisko vielu pārvaldību un aizvietot bīstamās vielas

Iepazīstina atbildīgās institūcijas ar projektā paveikto

Šā gada 21. janvārī projekta eksperti iepazīstināja atbildīgo institūciju pārstāvjus ar projekta aktivitātēm, sasniegtajiem rezultātiem un plānotajām aktivitātēm. 

Baltijas Vides foruma vides eksperte Agnese Meija-Toropova iepazīstināja ar īstenotajām piltoaktivitātēm projekta ietvaros, sadarbību ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem bīstamo vielu aizvietošanas gadījumu īstenošanā, problēmām un izaicinājumiem sadarbojoties ar uzņēmumiem, kā arī iepazīstināja ar elektroniskajiem rīkiem uzņemumiem, kas pieejami šeit mājaslapā.

 

Prezentāciju skatīt ŠEIT

 

Savukārt Ekodizaina kompetences centra pārstāve Ilze Neimane iepazīstināja ar zaļajiem paziņojumiem un to pielietošanu. Prezentācija atspoguļoja situāciju ar zaļajiem paziņojumiem, kas atrodami uz produkta etiķetes, kā arī par to, kas ir “zaļmaldināšana”, gan par likumdošanā noteikto par patērētāju maldināšanu. Ekodizaina kompetences centrs ir izstrādājis informatīvu materiālu Labā prakse vides paziņojumu izmantošanai uzņēmējiem, u.c.interesentiem. Šis materiāls tiek veidots ar mērķi, lai veicinātu šo zaļo paziņojumu adekvātu lietojumu, jo svarīgi ir uzmanīties no vidusmēra patērētāju maldināšanas. 

 

Prezentāciju skatīt ŠEIT