padedaįmonėms užtikrinti efektyvų cheminių medžiagų valdymą ir įgyvendinti pavojingų medžiagų pakeitimą

UAB „ELGAMA-ELEKTRONIKA“: iš cheminių medžiagų rizikos valdymo sieks įvairiapusės naudos

UAB „ELGAMA-ELKETRONIKA“ yra FFR-2 partnerė, kuri užsiima elektronikos prietaisų, išmaniųjų elektros skaitiklių ir elektros apskaitos sprendimų kūrimu ir gamyba. Įmonėje veikia gana pažangus cheminių medžiagų rizikos valdymas.

Naudojamų cheminių medžiagų sąrašas nėra labai didelis. Vienas iš gamybos etapų, kuriam reikalingos cheminės medžiagos – spausdintinio montažo plokščių (ang. printed circuit boards PCB) surinkimas ir lakavimas.  Siekdama pagerinti gaminių ilgaamžiškumą, bendrovė spausdintinio montažo plokštes (PCB) padengia apsaugine lako danga (angl. conformal coating), kad būtų sukurta plėvelė,  apsauganti gaminį nuo drėgmės, dulkių ir aplinkos poveikio. Nors lako danga suteikia gaminiui pridėtinės vertės ir padidina jo tinkamumą įvairesnėje aplinkoje, tačiau įmonėje lakavimo procesas atliekamas rankiniu būdu ir yra sudėtingas gamybos procesas, o tai lemia prastą padengimo plėvelės storio kontrolę, emisijas darbo vietoje. Lakavimui naudojama lako danga, kurios sudėtyje yra reprodukcijos sistemai toksiškų lakiųjų organinių junginių (LOJ) , kurie kelia pavojų darbuotojų sveikatai.  Lakavimo proceso metu sugeneruojama daug atliekų užterštų cheminėmis medžiagomis, tokiu būdu daromas neigiamas poveikis  aplinkai. 

Pagrindinė įmonės veikla projekto metu sutelkta būtent į lakavimo etapą. Projekto eigoje įmonė planuoja įdiegti automatizuotą plokščių lakavimo technologiją - robotizuotą lakavimo įrengimą. Lakavimo automatizavimas suteikia galimybę sumažinti naudojamų cheminių medžiagų kiekį gaminiui, sumažinti toksiškų lakiųjų organinių junginių (LOJ) emisijas darbo vietoje, pagerinant saugą darbuotojui. Naujos technologijos įdiegimas leis efektyvinti lakavimo procesą, sumažins generuojamų pavojingų kietųjų atliekų kiekį,  sumažins darbuotojų naudojamo asmens apsaugos priemonių poreikį, leis efektyviau naudoti išteklius ir užtikrinti geresnę proceso kokybės kontrolę.

Bendrovė taip pat planuoja tobulinti cheminių medžiagų rizikos valdymo elementus, tikslindama cheminių medžiagų inventorių ir didindama darbuotojų informuotumą apie cheminių medžiagų pavojingumo klases, keliamus pavojus ir tinkamas apsaugos priemones darbo vietoje.