padedaįmonėms užtikrinti efektyvų cheminių medžiagų valdymą ir įgyvendinti pavojingų medžiagų pakeitimą

Projekto metu pakeitimus atliko daugiau nei 80 įmonių

„LIFE Fit for REACH“ projekto metu, ekspertai dirbo su su daugiau nei 80 atvejų trijose Baltijos šalyse. Apie pusė atvejų buvo susiję su pavojingų cheminių medžiagų pakeitimu (surastos alternatyvios medžiagos, įgyvendintos techninės ar funkcinės alternatyvos); kiti atvejai buvo susiję su  organizacinių priemonių įgyvendinimu (cheminių medžiagų inventorizacijos tobulinimas ar sudarymas, darbų saugos klausimai, SDL patikrinimai ir kt.). Be to, 45 įmonės gavo mažesnes konsultacijas, pvz. konsultacijos konkrečiu klausimu, SDL ir kt.

ameralabs.jpg

Pastebėjimai iš darbo su įmonėmis:

  • Pagrindiniai veiksniai, skatinantys gerinti situaciją įmonėse yra įstatymų laikymasis, klientų reikalavimai, darbuotojų apsauga, efektyvesnė gamyba, įmonės įvaizdis.
  • Pakeitimus stabdo: didesnių investicijų poreikis, alternatyvų trūkumas ar kaina, alternatyvių produktų veiksmingumas, vidiniai organizaciniai kliuviniai pvz. atsakingų asmenų nebuvimas, vidinė komunikacija, bendradarbiavimas su pirkimų skyriumi ar vadovybės pagalba.
  • Mažiau pavojingų cheminių medžiagų ar produktų alternatyvos nėra lengvai prieinamos. Bendravimas su tiekėjais yra vienas iš būdų gauti pagalbą.
  • Klientų reikalavimai ir gamybiniai standartai gali apriboti galimų alternatyvų tipus, taip pat technologijas, t. y. jų procesų/ mašinų negalima pakeisti gaminant ar naudojant alternatyvas. Čia pakeitimo galimybės yra labai ribotos, nebent įmonės investuoja į pakeistas/ naujas technologijas.
  • Dirbti su cheminių medžiagų rizikos valdymu ir pakeitimu galima tik tuo atveju, jei dalyvauja aukščiausia įmonės vadovybė. Paprastai aukščiausius vadovus gali įtikinti gerai išanalizuota problema ir aiškūs argumentai.  Aukščiausia vadovybė gali inicijuoti tokius procesus, jei jie yra (geriau) supažindinti su problema.
  • Jei priskiriama atsakomybė už cheminių medžiagų rizikos valdymą, asmuo dažnai taip pat turi daug kitų užduočių, pvz. aplinkos apsaugos ar darbuotojų apsaugos srityse. Bendras cheminių medžiagų rizikos valdymo efektyvumas yra geresnis tokiose įmonėse, nei įmonėse, kurios neturi paskirto konkretaus asmens užduotims, susijusioms su cheminių medžiagų rizika.
  • Daugelis tolesnių vartotojų, esančių tiekimo grandinės pabaigoje, nežino apie chemines medžiagas ir ypač apie jų pavojingumą.
  • Sužinojus ir apmokius, daugelis įmonių yra motyvuotos gerinti savo veiklą. Tačiau ar priemonės bus įgyvendintos, tai priklauso ir nuo turimų išteklių, vadovybės susitarimo ir pan.
  • Svarbi žinia kitoms įmonėms yra ta, kad pavojingas chemines medžiagas galima pakeisti palyginti mažomis sąnaudomis.
  • Paskutinis teigiamas pastebėjimas yra tas, kad ekologiškumas įmonėms paprastai yra didelė vertybė.

Atvejų pavyzdžiai:

AmeraLabs (3D spausdinimas):

„AmeraLabs“ kuria ir gamina 3D spausdintuvų rašalus profesionalams ir pavieniams vartotojams. Bendrovė jau išbandė daugybę alternatyvių medžiagų ir palaipsniui tobulina savo produktų sudėtį. 3D spausdinimui reikalingi UV spinduliams jautrūs mišiniai, kurie sukietėja spausdinant 3D figūrą 3D spausdintuvu. Tokie mišiniai paprastai būna skysti ir gali turėti nepageidaujamų savybių arba kelti pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. Bendrovė jau pakeitė didelę dalį odai jautrių akrilatų, kurie taip pat gali pakenkti vandens aplinkai ar turėti kitų toksinių savybių. „Ameralabs“ ir toliau stengiasi gerinti savo produktų sudėtį.

TMB Element (visapusiška konsultacija)

3 metų sistemingas darbas kuriant cheminių medžiagų saugos sistemą: įmonė, gaminanti konkrečius elementus, sudarė cheminių medžiagų sąrašą, patikslino cheminių medžiagų naudojimą ir patobulino saugos duomenų lapus, kad užkariautų Šiaurės šalių rinkas. Be to, gamykloje buvo pagerinta darbuotojų apsauga ir saugumas darbo vietoje.

KVIST (baldų dažai)

Įmonė KVIST yra aukštos kokybės medinių kėdžių, dviračių ir lovų vaikams gamintoja. Bendrovė siekė sumažinti LOJ emisijas gamybos procese, taip pat ir gatavuose gaminiuose. Nepaisant ilgesnio džiūvimo laikotarpio, įmonė pasirinko dažus vandens pagrindu, nes jie yra ekologiškesni ir žmonių sveikatai palankesni. Vykdydama projektą, įmonė perėjo prie dažų vandens pagrindu viename dažų ceche, keisdama dažymo siurblius, tačiau ateityje planuojama palaipsniui pereiti prie vandens pagrindo dažų visoje gamyboje. Perėjusi prie vandens dažų, įmonė žymiai sumažino pavojingų atliekų kiekį. Matuojant oro taršą prieš ir po pakeitimo pastebėta, kad po pakeitimo LOJ emisija yra žymiai mažesnė.