toetabettevõtteid kemikaalide tõhusamal haldamisel
ja ohtlike ainete asendamisel

ELGAMA-ELEKTRONIKA: mitmekülgne kasusaaja kemikaaliriskide juhtimisest

UAB 'ELGAMA-ELEKTRONIKA' on FFR-2 partnerettevõte, mis on spetsialiseerunud nutikate elektriarvestite arendamisele ja tootmisele.

Ettevõte kasutab üsna arenenud kemikaalide riskijuhtimise süsteemi. Kasutatavate kemikaalide valik pole aga kuigi suur. Üks tootmisetappe, mis nõuab kemikaale, on trükkplaatide valmistamine ja peamised tegevused projekti käigus keskenduvad just sellele etapile.  

Projekti tegevused hõlmavad trükiplaatide kaitsekihiga katmise tehnoloogia automatiseerimist, mis avab võimaluse asendada ja vähendada ohtlikke aineid sisaldavaid kemikaale. Automatiseerimine võimaldab lisaks hallata ka ressursitõhusust ja kvaliteedikontrolli. 

Täpsemalt, nutikate elektriarvestite pikaealisuse tagamiseks, katab ettevõte trükkplaadid spetsiaalse kihiga, et luua neile kaitse niiskuskahjustuste eest. Kuigi kaitsekiht lisab tootele väärtust ja suurendab selle töökindlust erinevates niiskuskeskkondades, on katmise automatiseerituse tase ettevõttes madal ja nõuab paraku mõningast käsitööd. See omakorda tähendab aga ka raskesti kontrollitavat kaitsekihi paksust.  

Käsitsi töötamine ja ülemäärane materjalikulu põhjustab protsessi käigus ka lenduvate orgaaniliste ühendite, mis sisaldavad reproduktiivtoksilisi aineid, liigkasutamist. See ohustab aga töötajate tervist ja keskkonda.  

Nende probleemide lahendamiseks paigaldatakse liinile kaitsekihti paigaldav katmisrobot. Tulemuseks on tervisekahjude riski vähendamine (reproduktiivtoksiliste ainete kõrvaldamine,  lakkide ja lahustikemikaalide vähendatud kasutamine), tõhusam tootmisprotsess ning vähem ohtlike jäätmeid. 

Samuti täiustab ettevõte projekti käigus täiendavalt kemikaalide riskijuhtimise elemente, täiustades kemikaaliarvestust ja tõstes töötajate teadlikkust kemikaalide ohuklassidest.