ELi liikmesriigid on teinud ettepaneku REACH nimekirja täiendamiseks

Euroopa Kemikaaliamet on avaldanud ELi liikmesriikide ettepanekud REACH väga ohtlike kandidaatainete nimekirja täiendamiseks nelja uue kemikaaliga.

Kui ameti liikmesriikide komitee või Euroopa komisjon avaliku konsultatsiooni järel nende ainete juurdelisamise kinnitab, on nimekirjas 205 väga ohtlikku ainet.

Kolm nimetatud kemikaalidest on ohtlikud reproduktsioonile:

  • 2-bensüül-2-dimetüülamino-4'-morfolinobutürofenoon (2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone);
  • 2-metüül-1-(4-metüültiofenüül)-2-morfolinopropaan-1-oon (2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one); 
  • di-iso-heksüül ftalaat (diisohexyl phthalate).

Neljas aine on samuti väga ohtlik, kuna võib kahjustada inimese tervist ja keskkonda: perfluorobutaan sulfoonhape (PFBS) ja selle soolad.

Kandidaatainete nimekiri sisaldab aineid, millel võivad olla tõsised ja tihti tagasipöördumatud kahjud inimese tervisele ja/või keskkonnale. Aine lisamisega nimekirja kaasnevad koheselt kohustused tarnijatele. Nimekirja uuendatakse kaks korda aastas.