toetabettevõtteid kemikaalide tõhusamal haldamisel
ja ohtlike ainete asendamisel

Projekti kokkuvõte

LIFE projekt Fit for REACH viidi ellu 1. oktoobrist 2015 kuni 31. detsembrini 2020. Projekti kaasrahastasid Euroopa keskkonnaprogramm LIFE, Eesti, Läti ja Leedu valitsused ning 15 projektipartnerit.

Selle üldine siht oli toetada Balti riikide tööstust ja ettevõtteid määruse REACH paremal rakendamisel. Projekti eesmärk oli suurendada viie aasta jooksul võimalikult paljude ettevõtete teadlikkust ja pädevust, pakkudes koolitusi ja levitades teavet erinevate konkreetsete asendusmeetmete kohta. See oli suur ülesanne!

Projekti lõpus võime öelda: leidsime palju edukaid asendusi, samuti olime edukad teatud ohtlike ainete kasutamise vähendamisel, eelkõige aga sillutasime teed õigele mõtteviisile, et piirkondlikud ettevõtted saaksid tegutseda iseseisvalt pärast projekti lõpetamist. Sellise kõikehõlmava ja mahuka projekti puhul koostatakse palju aruandeid, trükiseid ja infomaterjale – palju lehekülgi keerulistel teemadel, millest ei ole kerge aru saada, kui sa ei ole vastava valdkonna spetsialist.

Püüame projekti kokkuvõtvas aruandes välja tuua projekti kõige huvitavamad jooned lakoonilises ja kergesti loetavas vormis. Saate lugeda meie kõige olulisemate asjatundjate arvamusi. Loodame, et see pakub teile huvi ja tahate sellest rohkem teada saada. Kõikide projektiga seotud väljaannetega saate tutvuda meie veebilehel.

Loe aruannet siin!