toetabettevõtteid kemikaalide tõhusamal haldamisel
ja ohtlike ainete asendamisel

Keskkonnaväidete kasutamise parima tava juhend

Tarbijad, ettevõtted ja riigiasutused on üha enam huvitatud keskkonnasõbralikest toodetest, mis ei ole inimeste tervisele ohtlikud. Vastuseks tõstavad tootjad ja jaemüüjad pakenditel või turundusmaterjalides aina rohkem esile toodete keskkonna- ja terviseaspekte – kasutades teksti, sümboleid või muid märgiseid. Selliseid avaldusi nimetatakse keskkonna- ehk roheväideteks.  Projekti LIFE Fit for REACH raames on valminud keskkonnaväidete kasutamise parima tava juhend.

Selle juhendi eesmärk on toetada ettevõtjaid nende toodetavate või levitatavate toodete keskkonnaväidete väljatöötamisel, pakkudes taustteavet ja kirjeldades toodete keskkonna- ja tervisemõjuga seotud teabe edastamise häid tavasid.

Suundumused ennustavad, et tulevikus võivad väiksema keskkonna- ja tervisemõjuga tooted olla veelgi kasumlikumad, ja seda mitte ainult tarbijate suurenenud nõudluse tõttu, vaid ka tänu suuremale energia- ja materjalitõhususele, madalamatele saastetasudele ning vähem keerukatele juriidilistele nõuetele, kuna ohtlikke aineid kasutatakse väiksemas koguses või ei kasutata üldse.

Klientide ja tarbijate tähelepanu juhtimiseks ettevõtete keskkonna- ja tervisesõbralikkuse parandamise püüdlustele, eriti kui investeeringutasuvus on oluline, on vaja hoolikat toodete turundamist.

Valminud juhend keskendub sellele, kuidas välja töötada selgeid ja põhjendatud isedeklareeritavaid keskkonnaväiteid, vältides seejuures eksitavat teavet. Lisaks tutvustatakse juhendis muud tüüpi keskkonnamärgistust: ökomärgiseid ja toodete keskkonnateatisi.

Loe juhendit siin.