SubSelect

Kemikaalid

SubSelect on MS Access'il põhinev elektrooniline töövahend, mis võimaldab teil võrrelda erinevaid aineid vastavalt kasutaja valitud kriteeriumidele: füüsikalis-keemilised ja toksikoloogilised omadused, kasutuspiirangud jne. SubSelect erineb sarnastest töövahenditest, sest annab võimaluse võrrelda lisaks ainetele ka segusid - see on väga oluline mitmesuguste alternatiivide otsimisel, võrdlemisel ja valimisel.

Töövahendi leiate siit

Töövahendi kasutamiseks on koostatud ingliskeelne kasutusjuhend.