Keskkonnahoidlikud hanked

Projekti LIFE Fit for Reach raames on välja töötatud keskkonnahoidlike hangete juhend ettevõtetele – vahend ohtlike ainete paremaks haldamiseks, mis on mõeldud ettevõtetele, mis soovivad olla tõhusamad ja parendada toorainete ja ohtlikke aineid sisaldavate kemikaalide haldamist.

Juhend sisaldab selgitavat tutvustust ja Exceli töövahendit kontrollnimekirjade ja näidetega ettevõttesisese juhtimissüsteemi parendamiseks.

Ehkki hankeid seostatakse tavaliselt avaliku sektori asutustega, mis toodete või teenuste soetamisel on kohustatud järgima riigihanke nõudeid, võivad keskkonnahoidlike hanketingimuste rakendamisest kasu lõigata aga ka eraettevõtted. Näiteks võib hankeprotseduuri olemasolu olla allhanke võitmise tingimuseks. Ühtlasi aitab see üles ehitada sisemist juhtimissüsteemi.

Hankesüsteemi oluliseks osaks on kvaliteedikontroll. Kuidas teha kindlaks tooraine vastavus kvaliteedinõuetele ja kuidas reageerida, kui need on ebapiisavad? Selleks on oluline vastavad tingimused paika panna ka tarnelepingutes. Kui hangitakse kemikaale või tooteid, mis sisaldavad ohtlikke aineid, on õigus nõuda teavet võimalike ohtude kohta enne ostmist. Lisaks kvaliteedile peab iga ettevõte pidama silmas kohustusi töötajate tervise ja keskkonna hoidmisel. Teadlikkus toodetes sisalduvate ainete omaduste kohta aitab riske ohjata.